Terária můžeme dělit podle několika kritérií. Pokud budeme dělit dle biotopu, rozeznáváme základní 3 druhy. Variant je samozřejmě mnohem více, neboť i různých biotopů je velké množství. Pokud bychom se měli bavit o opravdových biotopech, museli bychom volit např. i přesný druh rostlin, což může být někdy pěkný oříšek. Může se totiž jednat o endemitní rostliny, rostoucí pouze na malé oblasti, což znamená, že je v našich podmínkách není možné sehnat. Pokud tyto rostliny nahradíme jinými, už vlastně nemůžeme nazývat terárium biotopovým. Často toto neřešíme a jde nám především o výsledný efekt u kterého je důležité, aby byl vhodný pro chovaná zvířata a dělal nám radost.

Tropické terárium

Pro tropická terária je typická vyšší vlhkost, dostatek rostlin, lián a kořenů. Tato terária jsou ideální pro zvířata z tropických a subtropických oblastí. Jako substrát se nejčastěji používá lignocel (drcená kokosová kůra), rašelina smíchaná s pískem, jedlová či kokosová kůra. Tyto druhy substrátů jsou vhodné i pro pěstování živých rostlin, které napomáhají v teráriu udržovat optimální mikroklima. Tropická terária můžeme zvlhčovat manuálními ostřikovači, automatickými rosícími systémy, mlhovači nebo vodopády. Subtropická terária bývají vyhřívána v rozmezí 22 – 28°C s nočním poklesem. Lokální výhřev může být i vyšší. Vlhkost se opět podle druhu pohybuje mezi 60 a 80%. Velká část živočichů, žijící v spodním patře lesa UVB záření nepotřebuje. Pokud je UVB záření nutné, volíme UVB s nižší intenzitou. Pro noční výhřev a pozorování můžeme použít žárovky s nižším výkonem a modrým světlem.

Pouštní terárium

Pouštní biotop v teráriu bývá zpravidla vytvořen z písku, kamenů a kořenů. Písek je vhodné volit přímo terarijní. Pouštní terária bývájí zpravidla vytápěná na 26 – 30°C s lokálním výhřevem i více jak 40°C (teplota závisí na druhu chovaného živočicha). Téměř všechny druhy pouštních živočichů (kromě těch nočních), potřebují UVB záření. Tyto druhy se vyskytují v místech, kde je intenzita UVB záření vysoká, proto volíme zářivky a žárovky s vysokou intenzitou. Na výhřev je možné použít i výhřevné kameny či kabely. Většina pouštních druhů přijímá vodu z potravy, ale i přes to je dobré umístit do terária misku s vodou. Přes noc necháme teplotu klesnout na pokojovou hodnotu, případně zvolíme žárovku s nižší intenzitou. Pro výhřev jsou vhodné i infračervené žárovky s červeným světlem. Úkryty můžeme vytvořit pomocí kamenů a kořenů, nebo si můžeme zakoupit různé jeskyně.

Paludárium

Paludária jsou terária, která kombinují akvárium se souší. Výška vodního sloupce nebývá zpravidla příliš vysoká, neboť ne každý druh, který potřebuje vodní část, je dobrý plavec. Vždy je velmi důležité zajistit plynulý přechod z vodní části na souš. Paludária se používají pro želvy (tato terária jsou i nazývána želvária), ještěry, hady a žáby. Teplota výhřevu závisí na druhu chovaného zvířete.  Jako substrát se dá na dno nádrže použít akvarijní štěrk, na suchou část použijeme například lignocel. K filtraci můžeme použít terarijní i akvarijní filtry, z kterých můžeme vytvořit i efektní vodopády. Pokud budeme mít v teráriu živé rostliny, budou vodu čistit díky kořenovému systému. Frekvence čistění vody závisí na druhu a množství chovaných živočichů. Vhodné jsou také mlhovače, které dokáží navodit tu správnou atmosféru efektním mlžným oparem.