EXPEDITION REPTI PLANET – OMAN ADVENTURE
Oman. When you mention this land, most people imagine sun, hot sand and camels. But is that really all that Oman may offer? We decided to visit this wonderful land to record it’s fauna and create the very first Czech documentary about natural wealth of Oman. And because we are „REPTI PLANET“ we focused mainly on reptiles.  The Oman Expedition begins!

EXPEDICE REPTI PLANET – OMÁNSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Omán. Většina lidí si při zmínce této arabské země vybaví slunce, rozpálený písek a velbloudy. Je to ale skutečně všechno, co dokáže Omán nabídnout? Vydali jsme se do této někdy opomíjené země natočit místní faunu, abychom tak připravili vůbec první ryze český dokument o přírodním bohatství Ománu. A protože jsme „REPTI PLANET“, zaměřili jsme se především na plazy. Expedice Omán začíná!

 

 

 

EXPEDICE REPTI PLANET OMÁN 2018

Velmi důležitou součástí naší značky REPTI PLANET je popularizace a ochrana přírody. Jsme velcí milovníci  dokumentárních filmů, rádi fotíme a natáčíme zvířata v divoké přírodě a věnujeme se osvětě v ochraně přírody. Toto všechno jsou věci, které není možné dělat z kanceláře od stolu.

Proto náš čtyřčlenný tým  (Petr Hammerschmied, Ondřej Trávníček, Daniel Koleška a Vojtěch Víta) sbalil krosny, techniku na focení a natáčení a vyrazil na expedici. Rozhodovali jsme se mezi několika lokalitami a finálním rozhodnutím pro nás byl Omán. Země, která je v současné době na vzestupu v zájmu turistů. My jsme však cestovali jiným způsobem. Turistům a větším městům jsme se vyhýbali a cestovali jsme v místech, kde se běžně turisté nevyskytují. Celé dny i noci jsme chodili v terénu (tzv. herping), spali v poušti i horách, sprchu jsme viděli po více jak týdnu. Přes den jsme hledali plazy s denní aktivitou a v noci zase ty noční. Cílem expedice bylo najít co největšího množství místní herpetofauny, která je v Ománu zastoupena cca 118 druhy hadů, gekonů, ještěrů, varanů a obojživelníků (v tomto počtu jsou zastoupeny i mořští hadi a karety, na které jsme se nezaměřovali).

Neměli jsme předem tušení, zda budeme úspěšní nebo ne, ale výsledek nás potěšil a překvapil. Podařilo se nám nalézt 59 druhů plazů a oba zástupce obojživelníků. Celkově jsme zdokumentovali více jak 250 jedinců. Zaznamenávali jsme pohlaví, množství, lokalitu, datum a přesné GPS souřadnice. Tyto všechny informace jsou velmi důležité pro další výzkum a ochranu přírody a budou poskytnuty pro vědecké účely.

Naším cílem bylo plazy nejen hledat, ale také vyfotit a natočit. Já jsem měl na starost natočení filmového materiálu, který nyní zpracováváme a připravujeme dokument o naší expedici. Podařilo se nám zachytit chování zvířat v přirozeném prostředí a máme zachyceny druhy, které jsou velmi vzácné. Chvílemi bylo natáčení a odchyt velmi adrenalinovým zážitkem, neboť jsme manipulovali s velmi jedovatými zvířaty a nesmělo dojít k sebemenšímu zaváhání. Pro mě byl určitě vrcholem odchyt kobry arabské z loďky. Zde se naplno projevili zkušenosti ostatních členů expedice a bez Dana, Ondry a Vojty by nebylo možné získat úžasné záběry, které budou součástí našeho dokumentu. Dokument bude prvním filmem, který se zaměřuje na herpetofaunu v Ománu.

Expedice REPTI PLANET nám postupně otevírá další dveře a pomáhá nám komunikovat, debatovat a spolupracovat s ikonami světového herpingu a teraristiky již nyní. Byli jsme například pozváni na jednu z největších světových konferencí, která se konala v březnu v ZOO Plzeň. Setkali jsme se s legendami, jako je např. Romulus Whitaker nebo Mark O´ Shea. Konference se zúčastnili odborníci z 14 zemí světa a my jsme měli to štěstí být u toho.

Dalším velkým úspěchem byla bezesporu pozvánka na slavnostní galavečer v rámci návštěvy nejlepších ománských studentů SOQ vedených senátorkou J.E.Dr. Badrií Ibrahim Khalfan Al-Shihi a rektorem univerzity Qaboos University j.E.Dr. Ali bin Saud Al Bemani. Byli jsme osloveni a požádáni honorárním konzulem Ing. Ivo Vaňkem o prezentaci naší práce v rámci naší EXPEDICE REPTI PLANET OMÁN a přípravě našeho dokumentu. Na tuto příležitost jsme připravili speciální trailer o délce přes tři a půl minuty, který byl velmi vřele přijat a skvěle nás posunul v budoucí možné spolupráci s místní univerzitou. Po představení jsme byli osloveni studenty různých oborů Qaboos Univerzity a navázali jsme velmi přínosné kontakty. Náš hotový dokument bude nabídnut ománské vládě a univerzitě jako zdroj studijního materiálu. Dan byl ve svém živlu, neboť mohl hovořit o svých zkušenostech a vědomostech přímo s ománskými bilology a jsem přesvědčen, že se nám v budoucnu společně podaří přinést mnoho nových a zajímavých poznatků z této jedinečné země, která je velmi bohatá na herpetofaunu.

 

Petr Hammerschmied