Project Description

Wspiera naturalne zachowania zwierząt, aktywność oraz metabolizm.

Zoptymalizowana technologia grzewcza, zapewnia równomierną dystrybucję ciepła oraz niskie zużycie energii.

Teromstat utrzymuje pożądaną emperaturę w zakresie od 20 do 50 ° C

Prosta instalacja dzięki samoprzylepnej warstwie.

Do użytku w terrariach, nadaje się również dla innych zwierząt.

Mata grzewcza zawsze powinna być umieszczona na zewnątrz części szklanego terrarium (podstawa lub ściany boczne terrarium).

W przypadku umieszczenia maty na zewnętrznej płaszczyźnie szklanej podstawy terrarium, należy użyć czterech gumowych podkładek (mata grzewcza nie może stykać się z łatwopalnymi materiałami). Mata grzewcza podgrzewa szkło terrarium, tym samym zwiększając temperaturę podłoża terrarium.

Instrukcja użytkowania:

Wybór °C czy °F: Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie strzałkę w górę i strzałkę w dół przez około 2-3 sekundy.

Ustawienie żądanej temperatury: Przyciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez około 2-3 sekundy. Cyfrowe oznaczenie temperatury zacznie migać.

Następnie ustaw żądaną temperaturę przy pomocy strzałek ( góra/dół). Aby potwierdzić ustawienie naciśnij ponownie przycisk SET.

Cyfrowe oznaczenie temperatury przestaje migać, a temperatura maty grzewczej rośnie lub spada zgodnie z ustawieniami.

Czerwone światło świeci, gdy mata się nagrzewa. Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa od wartości ustawionej na termostacie, cyfrowe oznaczenie temperatury będzie migać.

Ostrzeżenie:

Mata grzewcza może być przyklejona tylko do zewnętrznych ścian terrarium.

Mata grzewcza nie może dotykać żadnych łatwopalnych materiałów.

Ogrzewana powierzchnia powinna być mniejsza niż 1/3 powierzchni terrarium.

Maty niewolno zginać i ciąć.

Nie zanurzać w cieczach.

Catalog number:

007-23123 – MATA GRZEWCZA DELUX Z TERMOSTATEM 11W 15x20cm