Project Description

Kompaktowy, ultradźwiękowy wytwornik mgły i nawilżacz jest idealny dla zwierząt wymagających wilgotnego środowiska.
Regulowana kontrola wytwornika mgły (do 250 ml na godzinę).
Elastyczny wąż o regulowanej długości od 45 cm do 150 cm.
Zabezpieczenie przed pracą „na sucho“, urządzenie jest wyłączane, gdy zbiornik jest pusty.
Może być instalowany w wielu środowiskach np. wiwariach, akwariach, klatkach, terrariach, w zbiornikach wykonanych z plastiku/PVC/akrylu/ szkła.
Idealny dla szerokiej gamy gadów i płazów, w tym: agam brodatych, gekonów, węży, żółwi, iguan, jaszczurek, kameleonów, żab, krabów,…

Zestaw zawiera
(A) Korpus nawilżacza
(B) Zbiornik nawilżacza
(C) Elastyczny wąż z przyssawkami

Opis Fogger / Nawilżacz
1. Usuń wszystkie elementy opakowania. Umieść korpus nawilżacza (A) w łatwo dostępnym miejscu obok terrarium lub w jego pobliżu.
2. Przed użyciem odkręć zawór na czarnym dnie zbiornika nawilżacza (B) i przepłucz zbiornik niewielką ilością wody z mydłem.Następnie należy zbiornik dokładnie wypłukac, aż do momentu całkowitego usunięcia mydlin.
3. Napełnij zbiornik nawilżacza (B) maksymalnie 2 litrami wody. Ponownie zakręć zawór, aż będzie szczelnie zamknięty.
4. Umieść zbiornik nawilżacza (B) w korpusie (A). Sprawdź dokładnie, czy zbiornik nawilżacza został prawidłowo zainstalowany na korpusie.
5. Umieść większy koniec elastycznego węża (C) na czarnej rurce zbiornika nawilżacza.
6. Rozciągnij wąż (C)do żadanj długości i umieść koniec w / na górze lub boku terrarium. Rozmieść przyssawki wzdłuż węża i przykleić je do ścian terrarium.
7. Podłącz urządzeniedo zasilania. Włącz przełącznikumieszczony z tyłu korpusu nawilżacza (A) napozycję „ włączony“. Przy pomocy pokrętła umieszczonego z przodu urządzenia ustaw żadaną wydajność. Zwiększenie / zmniejszenie wydajności urządzenia może potrwać kilka sekund po ustawieniu pokrętła.

Lista części
1. Główny korpus urządzenia
2. Elastyczny wąż
3. Łącznik
4. Pokrywa zbiornika
5. Przyssawki
6. Zbiornik wody

Podstawowe parametry
Maksymalna moc: 32 W
Napięcie: 220V
Częstotliwość: 50 Hz
Maksymalna pojemność: 2,2 l
Maksymalna wydajność 250 ml / h

Instalacja

1. Ustaw nawilżacz poziomo w odpowiednim miejscu, wyjmij zbiornik na wodę (6), odkręć pokrywę zbiornika na wodę i napełnij ją wodą. Temperatura wody nie może przekroczyć 40 ° C. Po zakończeniu napełniania wodą należy usunąć krople wody ze zbiornika, a następnie ponownie podłączyć do jednostki głównej (1) (patrz rysunek 1).
2. Dopasuj pokrywę zbiornika (4) do górnej części zbiornika na wodę, jak pokazano na rysunku 2.
3. Podłączyć część łączącą (3) do pokrywy zbiornika na wodę (4), jak pokazano na rysunku 3.
4. Podłącz elastyczny wąż (2) do części łączącej (3), jak pokazano na rysunku 4.
5. Zamocuj przyssawki na szybie (5) do elastycznego węża (2) postępuj zgodnie z rysunkiem 5 i ustal odpowiednią długość elastycznego węża.
6. Przymocuj przyssawki z boku lub z tyłu terrarium, jak pokazano na rysunku 6, i umieść otwór wylotowy elastycznego węża w kierunku wnętrza terrarium. Zredukuj zagięcia węża tak, jak to możliwe. Jego uszkodzenie może spowodować zanik przepływu generowanej mgły z korpusu maszyny.
7. Podłącz zasilanie jednostki prądem o parametrach 220 / 50Hz i ustaw przełącznik na korpusie urządzenia w pozycji „On”.
8. Przy pomocy pokrętła regulującego dla intensywność wyjścia mgły dostosuj jej ilość do własnych potrzeb.
9. Produkt jest wyposażony w zabezpieczenie przed brakiem wody i pracą „na sucho“. Kiedy zbiornik wody jest pusty, czujnik odłącza wentylator i transformator. W rezultacie z węża elastycznego nie wydostaje się mgła, a lampka wskaźnika zmienia kolor na czerwony. Jeśli chcesz kontynuować pracę urządzenia, wyłącz zasilanie, a następnie uzupełnij wodę do zbiornika.

Obsługa – Ostrzeżenia

1. Nie wlewaj gorącej wody o temperaturze powyżej 40 ° C do zbiornika na wodę, aby uniknąć deformacji elementów silnika.
2. Nie nalewaj wody bezpośrednio do zbiornika na wodę, jeśli zbiornik jest zainstalowany na urządzeniu głównym.
3. Nie wkładaj do zbiornika metalowych przedmiotów, nie wlewaj chemikaliów i detergentów
4. Usuń wodę ze zbiornika, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0 ° C. Lód może spowodować uszkodzenie urządzenia.
5. Nie przenoś urządzenia w czasie jego pracy.
6. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyłącz je i odłącz zasilanie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie odłączaj wtyczki mokrymi rękoma, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym
2. Jeśli urządzenie zostanie przewrócone, w pierwszej kolejności wyłącz zasilanie, dopiero po tej czynności ustaw urządzenie w prawidłowej pozycji
3. Nie wolno demontować korpusu urządzenia, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym
4. Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem, nie reguluj jego długości oraz unikaj jego zginania. Nie obciążaj przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
5. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia.
6. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
7. Nie wymieniaj przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zaprzestać użytkowania urządzenia odłączyć je od zasilania i wymienić na produkt wolny od wad.

Czyszczenie i konserwacja

1. Zbiornik wody należy czyścić raz na dwa do trzech tygodni
Wyjmij zbiornik na wodę i wyczyść miękką ściereczką. Następnie opłucz zbiornik czystą wodą.
2. Czyszczenie osadów z wody (kamień wodny)
Jeśli na wewnętrznej powierzchni urządzenia znajdują się nagromadzone osady pochodzące z wody (kamień wodny), użyj specjalnych ściereczek do ich usunięcia.
3. Czyszczenie zewnętrzne nawilżacza.
Użyj gorącej wody o temperaturze poniżej 40 ° C i wytrzyj powierzchnię miękką ściereczką

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, opłucz, osusz, włóż do oryginalnego opakowania i przechowuj w suchym miejscu.

Pamiętaj:
Do czyszczenia korpusu urządzenia nie wolno używać ostrych narzędzi. Części te można czyścić wyłącznie za pomocą specjalnych ściereczek lub miękkiej szczotki.
Nie należy używać tkanin impregnowanych rozpuszczalnikami, benzyną lub innymi substancjami chemicznymi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.
Do czyszczenia nie używaj detergentów. Zalecamy płukanie czystą wodą.
Nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia podczas czyszczenia. Chroń przed przedostaniem się wilgoci do wewnętrznych elementów elektrycznych, ponieważ może to być przyczyną awarii.
Nie usuwaj poszczególnych części urządzenia.

Catalog number:

007-52775 – Rp Fogger Maxi 2,2L