Project Description

Ceramiczny dysk (membrana) to element eksploatacyjny, jego żywotność (czas pracy) wynosi około 3000 godzin. Membranę należy wymienić, gdy efekt mgły zacznie się zmniejszać. Żywotność jest uzależniona od wielu czynników, w tym od czystości wody, czasu pracy, twardości wody itp.

Wymiana membrany
1. Odłącz kabel zasilający od gniazda.
2. Usuń osady i wapń z generatora mgiełki. Do tego celu można użyć roztworu wody i octu (zanurz generator na 30 minut w roztworze). Po tym zabiegu należy dokładnie osuszyć generator
3. Za pomocą klucza (A) obrócić okrągłą nakrętkę (B) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Zdemontuj mosiężną podkładkę (C) i membranę (D). Pozostaw podkładkę gumową (E) w tym miejscu.
5. Za pomocą miękkiej ściereczki oczyść z osadów chemicznych lub mineralnych okrągłą nakrętkę (B) i mosiężną podkładkę (C) oraz nową membranę (D). Czarne pierścienie powinny być skierowane w dół. Wewnętrzna przestrzeń gniazda musi być całkowicie sucha przed instalacją nowej membrany.
6. Umieść generator w pojemniku i ułóż go płasko na dnie, następnie wlej czystą wodę do pojemnika, aż poziom wody wyniesie od 20 mm do 40 mm nad tarczą ceramiczną.
7. Podłącz kabel zasilający generator do transformatora. Następnie przewód zasilający transformator podłącz do gniazdka elektrycznego. Generator zacznie wytwarzać mgiełkę i rozpryskiwać wodę. W tym samym czasie zaczną świecić diody LED.

Catalog number:

007-52771 – RP Fogger Membrane and Key