Project Description

Unikalna technologia ogrzewania dla gadów, ptaków i innych zwierząt

Bardzo intensywna produkcja promieniowania podczerwonego (ciepła)

Niższy pobór mocy przy wysokiej sprawności grzewczej

Nie wytwarza promieniowania świetlnego

 

 

Unikalna konstrukcja promiennika grzewczego zapewnia intensywną produkcję promieniowania podczerwonego (ciepła). Promiennik chroniony jest metalową siatką ochronną. Idealny do łączenia z żarówkami, żarówkami UVB i lampami LED.

 

Wybierając żarówkę, należy wziąć pod uwagę nie tylko typ żarówki, ale także gatunek zwierzęcia, któremu ma służyć, oraz minimalny dystans, w którym zwierzę może się znaleźć w odniesieniu do źródła promieniowania cieplnego.

Lampy i świetlówki podlegają standardowej gwarancji. Jednakże nie ma ona zastosowania do pękania włókien grzewczych, pęknięcia rur, ucieczki gazów, które wynikają z normalnego procesu zużywania (standardowy okres żywotności wynosi około 6 miesięcy). Okres gwarancji może się różnić w zależności od poszczególnych państw i podlega lokalnym przepisom i regulacjom.

 

Catalog number:

007-41212 – 40W

007-41213 – 75W