Project Description

Optymalne źródło ciepła do ogrzewania terrarium.

Łatwa instalacja na zewnątrz terrarium.

Idealny do ogrzewania systemów regałowych.

Odpowiedni dla gadów, płazów i innych gatunków zwierząt.

Wysokiej jakości elastyczna, wytrzymała i bezpieczna konstrukcja (IPX7).

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

WAZNE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń ciała, przed przystąpieniem do eksploatacji i obsługi należy przeczytać i stosować się do niniejszej instrukcji. Instrukcje należy zachować.

NIEWOLNO przecinać ani w żaden sposób modyfikować kabla grzewczego.

NIEWOLNO wystawiać wtyczki na działanie wody. NIEWOLNO zanurzać kabla grzewczego w wodzie. Nie nadaje się do akwariów oraz innych środowisk wodnych.

NIEWOLNO dopuścić by kabel krzyżował się z innymi kablami oraz z innymi żyłami tego samego kabla. NIEWOLNO dopuścić by kable przebiegały w odległości mniejszej niż trzy centymetry.

NIEWOLNO podłączać tego urządzenia w stanie zwiniętym, ponieważ może nastąpić przegrzanie i dalszej kolejności pożar.

NIEWOLNO używać urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub innym elementem. Jeśli są widoczne jakiekolwiek oznaki uszkodzenia kabla, natychmiast zaprzestań jego używania.

NIEWOLNO przeprowadzać jakiejkolwiek modyfikacji tego produktu. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowego podłączenia tego urządzenia należy skontaktować się z elektrykiem.

NIEWOLNO obudowywać lub zakopywać kabla grzewczego w podłożu w terrarium.

Przeznaczony do użytkowania TYLKO w terrariach szklanych, NIEWOLNO używać w terrariach wykonanych z plastiku, drewna czy innych materiałów.

Do użytkowania tylko w pomieszczeniach.

Chronić przed dziećmi.

Przewód zasilający nie może być wymieniony. Jeśli przewód jest uszkodzony urządzenie należy utylizować.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych oraz przez osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy. Osoby takie mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem lub po poinstruowaniu przez osobą odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KABLA GRZEWCZEGO REPTI PLANET

Wyjmij kabel z opakowania i sprawdź czy kabel lub wtyczka nie są uszkodzone. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenia zwróć kabel do sprzedawcy. Produkt ten może być używany jedynie na zewnątrz terrariów.

UWAGA: NIEWOLNO dopuścić by kabel krzyżował się z innymi kablami oraz z innymi żyłami tego samego kabla. NIEWOLNO dopuścić by pętle kabli lub kable przebiegały w odległości mniejszej niż trzy centymetry. Niebezpieczeństwo przegrzania i pożaru.

Użyj termometru do kontroli temperatury wewnątrz terrarium. Upewnij się, że temperatura mieści się w przedziale odpowiednim dla gatunku zamieszkującego terrarium. Cyfrowy termometr na podczerwień jest dobrym narzędziem do kontroli temperatury w różnych miejscach terrarium.

Sugerujemy użycie kabla grzewczego z odpowiednim dla niego termostatem.

Kabel grzewczy jest świetnym nadaje się do zamocowania pod szklanym terrarium lub na jego zewnętrznej tylnej ściance.

Przymocuj kabel grzewczy do terrarium za pomocą małych kawałków taśmy izolacyjnej, tak jak zostało to pokazane na rysunku, uważając, żeby zachować minimalną bezpieczną odległość 3 cm między biegami kabla grzewczego.

UWAGA: Jeśli żyły kabla będą biegły bliżej niż 3 cm, może dojść do przegrzania. Unikaj ostrych łuków o promieniu mniejszym niż 1,3 cm.

Podłączenie elektryczne zawsze musi znajdować się poza terrarium.

Regularnie sprawdzaj taśmę mocującą, aby upewnić się, że kabel jest wciąż dobrze przyklejony do szyby terrarium. Kontrole przeprowadzaj przy każdym czyszczeniu lub co najmniej raz w miesiącu, w razie potrzeby przyklej nową taśmę.

NIEWOLNO by terrarium leżało na gorących kamieniach. Idealny do użytku z terrariami REPTI PLANET (wszystkie terraria mają nóżki na krawędziach spodu, które zapewnią wystarczającą przestrzeń pomiędzy kablem a blatem). Pozawala to na odprowadzenie nadmiaru ciepła zapobiegając uszkodzeniom kabla grzewczego, terrarium, zwierząt, mebli itp.

Catalog number:

007-23162 – REPTI PLANET KABEL GRZEWCZY 15W 4m