Project Description

Keramická membrána je spotřebním zbožím a její životnost je přibližně 3000 hodin. Membrána musí být vyměněna, jakmile se začne zpomalovat efekt mlhy. Životnost membrány závisí na řadě faktorů, včetně čistoty vody, doby provozu, tvrdosti vody atd.

 

Výměna membrány

 

1.      Odpojte elektrický kabel z elektrické zásuvky.

2.      Odstraňte veškeré usazeniny a vodní kámen z Mlhovače. Je možné použít roztok vody a octa (ponořte Mlhovač do tohoto roztoku na dobu asi 30 minut). Poté Mlhovač důkladně vysušte.

3.      Pomocí přiloženého klíče (A) otočte kroužkovou maticí (B) proti směru hodinových ručiček.

4.      Demontujte mosaznou podložku (C) a membránu (D). Pryžovou podložku (E) je nejlépe ponechat na místě.

5.      Vyčistěte chemické nebo minerální usazeniny na kroužkové matici (B) a na mosazné podložce (C) měkkým hadříkem a namontujte novou membránu (D). Černé kroužky směřují směrem dolů. Před instalací nové membrány musí být vnitřní prostor dutiny zcela suchý.

6.      Umístěte Mlhovač do nádoby na vodu a udržujte jej v rovině (optimální výška hladiny vody je 20mm až 40mm nad keramickým kotoučem).

7.      Připojte napájecí kabel Mlhovače k transformátoru. Kabel od transformátoru zapojte do elektrické zásuvky. Mlhovač začne vytvářet vodní mlhu. Zároveň se rozsvítí LED dioda.

 

Katalogové číslo:

007-52771 – RP Membrána a klíč pro mlhovač