Project Description

Idealna dla wszystkich gadów pochodzących z regionów tropikalnych i subtropikalnych

Skuteczna w odległości do 30 cm (minimalna zalecana odległość od źródła to 10 cm)

 Zapewnia niezbędne dla optymalnego metabolizmu wapnia promienie UVB

Emituje promieniowanie UVA, które stymulują aktywność, apetyt oraz zachowania reprodukcyjne

 

REPTI PLANET UVB 5.0 może nie emitować wystarczającej ilości promieni cieplnych i światła. W razie potrzeby należy połączyć z innymi źródłami światła i ciepła (takimi jak Repti Planet Infrared Heat, Daylight Basking Spot, Daylight Frosted, Daylight Neodymium, Far Infrared Heat czy też  Night.

Optymalna intensywność promieniowania UVB pomaga w konwersji witaminy D3, co zapewnia przyswajanie wapnia. Promieniowanie UVB jest częścią światła słonecznego, jest ono bardzo ważne dla zdrowia zwierząt, mieszkańców terrariów, ponieważ zapobiega chorobom metabolicznym. Natężenie promieniowania UVB w żarówkach zmniejsza się wraz z czasem użytkowania (po 1 roku o ponad 50%). Regularna wymiana żarówek zapewni optymalną intensywność UVB.

Wybierając żarówkę, należy wziąć pod uwagę nie tylko typ żarówki UVB, ale także gatunek zwierzęcia, któremu ma służyć, oraz minimalny dystans, w którym zwierzę może się znaleźć w odniesieniu do źródła promieniowania UVB.

Lampy i świetlówki podlegają standardowej okresowi gwarancji. Jednakże nie ma ona zastosowania do uszkodzeń włókien świetlnych, pękania rur świetlówek, ubytków gazów, które wynikają z normalnego procesu zużycia (standardowy czas żywotności wynosi około 6 miesięcy).

 

Okres gwarancji może różnić się w zależności od prawa obowiązującego w poszczególnych państwach, podlega on obowiązujących w nich przepisom i regulacjom.

Catalog number:

007-41513 – 13W

007-41514 – 26W