Project Description

Zainstaluj czarną rurke w komponęcie dyszy zraszającej. Zainstaluj czarną rurkę w wylocie wody. Aby zapobiec wyciekom wody, zachowaj w czystości krawędzie tnące przyrządu do obcinania rurek oraz upewnij się, że rurka jest pewnie połączona z szybkozłączką.

 

Catalog number:

007-52353  –  RP Hose 3m