Project Description

Optimální zdroj tepla pro výhřev terárií.

Snadná instalace z vnější části terária.

Ideální pro vytápění regálových (RACK) systémů.

Vhodné pro plazy, obojživelníky a další druhy zvířat.

Kvalitní flexibilní, odolná a bezpečná konstrukce (IPX7).

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

DŮLEŽITÉ: Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, přečtěte před použitím výrobku následující instrukce.

Topný kabel NESTŘÍHEJTE ani neupravujte.

NEPONOŘUJTE elektrickou zástrčku do vody. Neponořujte kabel do vody. Nepoužívejte výrobek pro akvária nebo paludária.

NEDOVOLTE, aby se kabel dotýkal jiných kabelů. NEDOVOLTE, aby byla vzájemná vzdálenost topných kabelů blíže než 3 cm.

NEZAPOJUJTE tento výrobek v případě, když je kabel smotaný v klubku, mohlo by dojít k extrémnímu přehřátí a možnému požáru.

NEPOUŽÍVEJTE výrobek s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo jinými součástmi. Pokud kabel vykazuje známky poškození, okamžitě jej přestaňte používat.

NEMĚNĚTE a neupravujte tento produkt. Pokud si nejste jisti elektrickým připojením, kontaktujte elektrikáře.

NEZAPOUŠTĚJTE kabel ani ho nevkládejte do terarijního substrátu.

Pouze pro použití se skleněnými terárii. NEPOUŽÍVEJTE s terárii z plastu, dřeva nebo jiného materiálu.

Pouze pro vnitřní použití.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, měl by být výrobek vyřazen z provozu.

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně není dohlíženo nebo pokud nejsou poučeni osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

INSTALACE TOPNÉHO KABELU:

Vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda není kabel nebo elektrická zástrčka poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, vraťte produkt v místě zakoupení. Tento produkt lze používat pouze mimo terária.

POZNÁMKA: NEDOVOLTE, aby se kabel křížil, mohlo by dojít k přehřátí výrobku. Vždy dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost 3 cm mezi smyčkami nebo kabelovými svazky. Předejdete tak přehřátí výrobku a možnému požáru!

Pomocí teploměru sledujte teplotu uvnitř terária. Ujistěte se, že teplota je ve vhodném rozmezí pro  druh, který chováte. Digitální infračervený teploměr je dobrým nástrojem pro měření teplot na různých místech v teráriu.

Doporučujeme použít topný kabel s vhodným termostatem.

Topný kabel je možné použít na spodní vnější části terária nebo na vnější zadní či boční stěně skleněných terárií.

Připevněte topný kabel k teráriu pomocí malých kousků elektrické pásky (viz. znázornění), přičemž dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost mezi smyčkami tepelného kabelu (minimálně 3 cm).

POZNÁMKA: Pokud jsou kabelové svazky blíže než 3 cm, může dojít k přehřátí! Vyvarujte se ostrých ohybů o poloměru menším než 1,3 cm.

Elektrické připojení musí být vždy mimo terárium. Připojte kabel do elektrické zásuvky.

Elektrickou pásku pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že je kabel stále bezpečně přilepen ke sklu terária. Zkontrolujte při každém čištění nebo alespoň jednou měsíčně a podle potřeby nalepte novou pásku.

NEDOVOLTE, aby terárium leželo přímo na topném kameni. Ideální pro použití s terárii REPTI PLANET (všechna terária mají na krajích nohy, které zajišťují dostatek prostoru mezi kabelem a deskou stolu). To umožňuje únik přebytečného tepla a zabraňuje poškození topného kabelu, terária, zvířat, domácího nábytku atd.

Kartalogové číslo:

007-23162 RP Kabel topný 15W 4m