Project Description

Idealny dla gadów i płazów.

Podnosi poziom wilgotności w terrarium.

Płynąca woda wspomaga naturalne zachowania gadów.

Zawiera pompę.

Łatwy w użyciu i obsłudze.

UWAGA

By uniknąć obrażeń, podczas użytkowania i obsługi pompy należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

  1. Przeczytaj i zastosuj się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa oraz wszystkich ważnych wskazówek przed użyciem urządzenia. Niezastosowanie się do nich może być przyczyną uszkodzeń urządzenia.
  2. NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ w użytkowaniu tego sprzętu używana jest woda. Silnik pompy nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy, oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu lub je wyrzuć. UWAGA- wirnik i komorę wirnika należy czyścić w czasie regularnej konserwacji.
  3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych oraz przez osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy. Osoby takie mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem lub po poinstruowaniu przez osobą odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  4. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przez zakładaniem lub zdejmowaniem jego części oraz w czasie konserwacji i czyszczenia. Nigdy nie należy szarpać przewodu zasilającego by wyjąć wtyczkę z gniazda, Należy uchwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka.
  5. Odłącz wtyczkę od zasilania w przypadku tego i każdego innego urządzenia przed włożeniem rąk do wody.
  6. Pompa musi być zanurzona w wodzie (maksymalna temperatura wody 35°C/95°F ) Pompa nie może pracować „na sucho”.
  7. Nie używaj tego urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Stosowanie dodatków, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta tego urządzenia mogą spowodować niebezpieczną sytuację.
  8. Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia, w którym byłoby narażone na działanie warunków atmosferycznych, w tym temperatur poniżej zera.
  9. Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na długotrwały wpływ niskiej temperatury.

Catalog number:

007-52802 – WODOSPAD 21×20,5x20cm