Tématem našeho dalšího videa je krmení jedovatých hadů. Cílem je odlehčenou formou přiblížit problematiku krmení živou i mraženou potravou a snaha o vysvětlení, proč se v některých případech bez živé potravy neobejdeme. Hadi jsou predátoři a lovení je pro ně přirozenou aktivitou. I tak je ale důležité chovat se i ke krmným živočichům co nejvíce humánně.