Project Description

Podporuje přirozené chování, aktivitu a metabolismus.

Optimalizovaná technologie vytápění zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a nízkou spotřebu energie.

Termostat udržuje požadovanou teplotu v rozmezí 20 – 50 °C.

Snadná instalace díky samolepící vrstvě.

Vhodné pro terarijní a další zvířata. Topná deska se vždy umísťuje z vnější části skla (základna terária nebo boční stěna). Při umístění na vnější sklo základny terária použijte čtyři gumové podložky (topná deska se nesmí dotýkat hořlavých materiálů). Topná deska vyhřívá sklo terária a tím zvyšuje teplotu terarijního substrátu.

Návod k použití:

Volba °C nebo °F: Přidržte současně šipku nahoru a šipku dolů po dobu cca 2-3 vteřin.

Nastavení požadované teploty: Přidržte tlačítko SET po dobu ca 2-3 vteřin. Číselný údaj s teplotou začne blikat. Poté nastavte požadovanou teplotu pomocí šipek (nahoru/dolu). Pro potvrzení nastavení opět zmáčkněte tlačítko SET. Číselný údaj přestane blikat a dojde k zvýšení či snížení teploty topné desky dle nastavení. Dochází-li k ohřevu desky, svítí červená kontrolka. Je-li teplota okolního prostředí vyšší než nastavená hodnota na termostatu, budou číselné údaje blikat.

Upozornění:

Topná deska musí být přilepena pouze z vnější strany terária.

Topná deska se nesmí dotýkat hořlavých materiálů.
Topná plocha by měla být menší než 1/3 plochy terária.
Neohýbejte a neřezejte.
Neponořujte do kapaliny.

Katalogové číslo:

007-23123- DESKA TOPNÁ DELUXE S TERMOSTATEM 11W 15x20cm