Project Description

Repti Planet Terárium je určeno jako terarijní nádrž pro různé druhy živočichů, odpovídajících svou velikostí danému typu terária. Je vhodné pro plazy, obojživelníky, hady, bezobratlé, drobné savce a další druhy zvířat.

Pro dostatečné větrání je horní část terária vybavena kovovým pletivem, které zabraňuje úniku chovaných zvířat a krmného hmyzu. Vždy, když otevíráte vrchní díl terária, se přesvědčte, že nehrozí útěk zvířete z terária. Při zavírání dbejte opatrnosti, aby nedošlo k přivření zvířete, rostlin nebo dalších dekorací. Otevírání vrchního víka je vybaveno posuvným mechanismem. Konstrukce víka zabraňuje samovolnému otevření terária a vždy po uzavírání terária se přesvědčte, že je víko správně dovřené (pojistná západka se zacvakne automaticky při úplném dovření vrchního krytu).

Terária jsou vybavena horním a spodním plastovým rámečkem, který umožňuje stohování terárií a umístění topných desek přímo na vnější stranu spodní skla.

Terárium je možné použít i jako paludárium s vodní plochou. Stejně tak je možné použít terárium i jako akvarijní nádrž.

Pro krmení není třeba otevírat celou vrchní část terária. Vrchní díl je vybaven otvorem s plastovým krytem.

– Prosíme, pozorně si přečtěte celý manuál a ujistěte se, že jste dostali všechny části tohoto produktu před začátkem instalace.

– Seznamte se s bezpečnostními pokyny a s manuálem na údržbu.

–  Tento manuál byl pečlivě připravován pro dostatek nutných informací. Snažili jsme se, aby všechny potřebné informace byly správné. Nemůžeme však brát jakoukoliv odpovědnost za tiskové či jiné chyby. Technická data jsou vždy brána jako informační a mohou se kdykoliv změnit bez předešlého upozornění.

–  Pokud napustíte terárium vodou, vždy vypněte ze zásuvky všechny elektrické přístroje před vložením rukou do terária.

Vybalení terária

Z terária odstraňte veškerý balící materiál. Umyjte a vyčistěte terárium od případného prachu pomocí navlhčené houbičky. Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky a uvnitř terária nečistěte sklo hadříkem, který může být napuštěn chemickou látkou.

Kontrola terária

Ujistěte se, že balení výrobku je kompletní a sklo nebylo při přepravě poškozeno. Všechna terária byla důkladně testována a zkontrolována ještě před balením, ale doporučujeme napustit terárium vodou do výšky cca 5 cm. Před testovacím napuštěním mějte terárium na suchém místě, aby se včas mohlo zjistit případné vytékání vody při poškození skla.

Umístění terária

Důkladně si promyslete místo pro terárium, neboť po instalaci všech dekoračních prvků by již s teráriem nemělo být manipulováno. Vyberte si místo, kde je stabilní teplota cca mezi 20 až 25°C. Najděte ideálně místo s přirozeným světlem, ne však přímo u okna či v místech, na kterých by mohlo dojít k přehřátí terária. Také se vyhýbejte místům, kde jsou chemické či jiné výpary a kde se vyskytuje cigaretový kouř. Po výběru vhodného místa můžete začít s instalací rostlin a dalších dekorací.

Instalace elektrických přístrojů uvnitř přístroje

Pokud se rozhodnete instalovat  el. přístroje jako jsou např. topný kámen, mlhovač, vodopád a jiné uvnitř terária, vždy musí být všechna elektrická zařízení vypnutá – vytažená z el. zásuvky. Vyberte vhodné místo pro el.přístroje v teráriu a veďte jejich kabely k zadní části terária (tento typ terária nemá otvory pro instalaci). Zavřete větrací mřížku a ujistěte se, že nehrozí únik zvířete z terária.

Instalace osvětlení

K osvětlení terária volte pouze produkty, které jsou k tomu určené, ideálně výrobky Repti Planet. Výkon svítidel by měl být v souladu s chovaným zvířetem a velikostí nádrže. Příliš vysoká teplota může mít za následek úmrtí zvířete a znehodnocení výrobku.

Katalogové číslo:

007- 60160 – RP terárium skleněné 20x20x20cm