Project Description

Terrarium Repti Planet jest przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt, jego wielkość jest dostosowana do rozmiarów osiąganych przez poszczególne gatunki.

Można je używać w hodowli gadów, płazów, węży, bezkręgowców, małych ssaków oraz innych gatunków zwierząt.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji, górna część terrarium jest wyposażona w metalową siatkę, zapobiega ona również ucieczce zwierząt i owadów karmowych. W wypadku konieczności otwarcia górnej części terrarium, należy upewnić się, że nie ma ryzyka ucieczki zwierzęcia. Podczas zamykania należy upewnić się, że zwierzęta, rośliny lub ozdoby nie zostaną przycięte Zamykaną pokrywą. Otwór w górnej pokrywie jest wyposażony w mechanizm przesuwny. Konstrukcja pokrywy zapobiega samorzutnemu otwarciu i zamknięciu terrarium. Zawsze należy upewnić się, że pokrywa została prawidłowo zamknięta (zatrzask blokujący zamknie się automatycznie po całkowitym zamknięciu pokrywy górnej).

Terraria wyposażone są w górne i dolne ramki plastikowe, które umożliwiają ustawianie ich jednych na drugich oraz pozwalają na umieszczenie mat grzewczych bezpośrednio na zewnętrznej płaszczyźnie dolnej szyby.

Terrarium może być również używane, jako paludarium, ze strefą wodną. Możliwe jest również użycie terrarium, jako akwarium.

Do karmienia nie jest konieczne całkowite otwarcie górnej części terrarium. Ponieważ znajduję się tam specjalnie do tego przeznaczony otwór zabezpieczony zamknięciem z tworzywa sztucznego.

Uwaga! Ważne informację:

– Przeczytaj uważnie instrukcję i upewnij się, że otrzymałeś wszystkie części tego produktu przed rozpoczęciem instalacji.

– Przeczytaj dokładnie instrukcje bezpieczeństwa oraz instrukcję konserwacji.

– Niniejsza instrukcja została starannie przygotowana i zawiera wystarczającą ilością informacji. Staraliśmy się by wszystkie informacje były poprawne. Nie ponosimy odpowiedzialności za możliwe pomyłki drukarskie lub jakiekolwiek inne błędy. Dane techniczne należy zawsze traktować, jako informacje, które mogą być zmienione w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o nich.

– Jeśli terrarium jest wypełnione wodą, należy bezwzględnie odłączyć od zasilania wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w nim przed tym włożymy do niego ręce w celu naprawy, regulacji lub jakimkolwiek innym.

Rozpakowanie terrarium

Usuń wszystkie elementy opakowania z produktu. Kurz należy usunąć przy pomocy wilgotnej gąbki. Nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących, do czyszczenia wewnętrznych szyb terrarium niewolno używać szmatek nasączonych środkami chemicznymi.

Kontrola terrarium

Upewnij się, że opakowanie produktu jest nienaruszone i kompletne, a szkło nie zostało uszkodzone podczas transportu. Wszystkie terraria zostały gruntownie przetestowane i sprawdzone przed zapakowaniem, ale zalecamy kontrolnie wypełnienie terrarium wodą do wysokości około 5 cm. Przed przystąpieniem do testów, terrarium należy pozostawić w suchym, czystym miejscu, aby ewentualne uszkodzenie można było szybko wykryć i zlokalizować miejsce wycieku wody na skutek wady szkła.

Lokalizacja terrarium

Zastanów się dobrze przed wyborem miejsca, w którym umieścisz terrarium, ponieważ po zainstalowaniu wszystkich elementów wyposażenia i wystroju nie należy przenosić terrarium. Wybierz miejsce, w którym temperatura jest stabilna w granicach od 20 ° C do 25 ° C. Idealne miejsce to takie gdzie dociera naturalne światło, ale nie bezpośrednio przy oknie lub w miejscach, w których mogłoby dojść do przegrzania terrarium. Należy również unikać miejsc, w których łatwo o kontakt z chemikaliami lub ich oparami i gdzie występuje dym papierosowy. Po wybraniu odpowiedniego miejsca można rozpocząć zasiedlanie roślinami oraz umieszczenie innych dekoracji.

Instalacja urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia

Jeśli zdecydujesz się na zainstalowanie jakichkolwiek urządzeń elektrycznych, takich jak mata grzewcza, ultradźwiękowy nawilżacz, wodospad i tym podobnych wewnątrz terrarium, wtyczki wszystkich urządzeń elektrycznych muszą znajdować się na zewnątrz terrarium – ich włączenie i wyłączenie odbywa się poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda zasilania. Wybierz odpowiednie miejsce na sprzęt elektryczny w terrarium i poprowadź kable z tyłu terrarium (ten rodzaj terrarium nie ma otworów na instalację). Zamknij kratkę wentylacyjną i upewnij się, że nie ma ryzyka ucieczki zwierząt z terrarium.

Instalacja oświetlenia

Wybierz tylko te produkty, które są rekomendowane do terrariów, najlepszym wyborem będą produkty Repti Planet. Moc światła powinna być dostosowana do zwierzęcia i wielkości terrarium. Zbyt wysoka temperatura może spowodować śmierć zwierząt i uszkodzenie produktu.

Catalog number:

007-60172 – RP TERRARIUM 30x30x45cm